תכנון בניה

כשמדובר על תכנון בנייה ישנו עקרון מרכזי לתחילת התהליך בכפוף לחוק וזהו היתר הבנייה, ההיתר ניתן על פי רוב על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה שהיא ועדת התכנון הנמוכה ביותר במסגרת תכנון והבנייה בישראל. סמכויות רישוי הבנייה בישראל מחולקות לשלושה ערכאות מרכזיות: ועדות מקומיות, מחוזיות וארציות. על הוועדה למסור את ההחלטה בתוך שלושה חודשים כאשר הפרוטוקול יועבר לאנשי המקצוע המתאימים.

למעשה, היתר בניה הינו אישור מיוחד אותו יש לקבל לפני ביצוע שינויים מסוימים הקשורים במבנה הנכס. לכל מבנה נקבעות זכויות בנייה מסוימות עוד בשלב התכנון שלו. בקשת ההיתר נועדה להבטיח שתוספות הבנייה או השינויים שייעשו במבנה לאחר הקמתו יהיו תואמים לאותן זכויות שנקבעו מראש. ההיתר עצמו, אם יינתן כזה, הוא מסמך רשמי אשר כולל את תכנית המבנה ואת פרטיהם של אנשי המקצוע העומדים מאחורי תכנון המבנה, ביצוע עבודות הבנייה והפיקוח עליהן, לצד כל אלו מצורפים בהיתר הבנייה אישורי הרשויות והגופים הדרושים. כמצויין לעיל, תחנת היתר הבנייה אינה התחנה הראשונה בדרך ליעד הפרוייקט הנדל"ני, ואילו ישנה דרך ארוכה וסבוכה בהתקדמות הנושא הכרוכה בין היתר בשלל בעלי מקצוע ועמידה שמרנית בלוח הזמנים. אז לפי שאנו נכנסים לתהליך תכנון בנייה מעמיק וקריטי במיוחד, מגיעה חברת Building time לעשות הכל פשוט יותר, ולשכלל את איכות הביצוע בייחוד בפאן המקצועי. הלקוח במקום הראשון - חברת Building time מקנה ללקוח שירות אישי בעזרת לוח זמנים שנבנה אישית לכל לקוח המשלב בתוכו את כלל השלבים לפרוייקט מרמת התכנון ועד לשלב המסירה. זמינות- החברה מספקת תמונת מצב עדכנית לפרוייקט ומייחסת חשיבות רבה לליווי הפרוייקט הנבחר באמצעות ביקורים דו-שבועיים באתר והספקת דוח מפורט כולל תמונות אחת לחודש. אחריות- Building time מציעה לך אחריות על פרוייקט הבנייה ויכולת ניהול הפרוייקט על הצד הטוב ביותר ובמקום הראשון תחת בקרה ושליטה מלאה אשר תקנה לך וגם ללוקוחותיך, שקט נפשי.

פגישת הכנה

פגישת היכרות משותפת בה מוצגים הפרוייקט, התוכניות ותאריך יעד משוער למסירה.

הכנת לוח זמנים בסיסי

איסוף כלל המידע ושקלול שלו עם הידע הנרחב שלנו בבניית פרוייקטים לכדי לוח זמנים שלם, בו נכללים כלל מרכיבי הפרויקט.

אישור לוח הזמנים

משלוח הלו"ז לאישור וביצוע תיקונים בהתאם לנתונים ומשובים.

קבלת גישה ל"אזור אישי" באתר Building Time

כחלק מהשירות ותפיסת הבקרה והזמינות, כל לקוח מקבל גישה לאזור האישי באתר, בו יוכל לצפות ולעקוב, בכל רגע נתון, אחר לוח הזמנים המלא ואת קצב התקדמות הפרויקט.

התחלת מעקב וביקורת

נציגינו מגיעים אל הפרוייקט אחת לשבועיים, עוקבים אחר קצב ההתקדמות ביחס ללוח הזמנים ומצלמים תמונות רלוונטיות. בכל סיום חודש, נשלח דו"ח התקדמות מפורט, כולל תמונות וגרפים של ביצועים מול תכנון.

סיום ומסירת הפרוייקט

סיום ומסירת הפרוייקט תוך שליטה ובקרה מלאה על התהליך ולוחות הזמנים